1er CURSO

ASIGNATURAS COMUNES
3 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
3 EUSKARA ETA LITERATURA
3 LENGUA EXTRANJERA  - INGLÉS

3

FILOSOFÍA

2

EDUCACIÓN FÍSICA

ASIGNATURAS DE MODALIDAD

 

Hay que elegir 1 de este bloque

4

LATÍN I

4

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

 

Hay que elegir 2 de este bloque

4

ECONOMÍA

4

GRIEGO I

4 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

4

LITERATURA UNIVERSAL

4

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

4 LATÍN I
ASIGNATURAS OPTATIVAS
  Hay que elegir dos de las siguientes - una de 4 horas y otra de 3 horas semanales.
3/4 FRANCÉS I
3/4 TIC I
3/4 ANATOMÍA APLICADA I
3/4 PINTURA
3/4 ELECTRÓNICA
3/4 TÉCNICAS DE LABORATORIO
3/4 COMUNICACIÓN ORAL EN LENGUA EXTRANJERA
3/4 OTRA ASIGNATURA DE MODALIDAD
  Hay que elegir una de las siguientes
1 RELIGIÓN
1 PROYECTO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD

2. MAILA

IRAKASGAI KOMUNAK

3

GAZTELANIA ETA LITERATURA II

3

EUSKARA ETA LITERATURA II

3

ATZERRIKO HIZKUNTZA II

3

ESPAINIAREN HISTORIA

MODALITATEKO IRAKASGAIAK

 

Hauetatik bat aukeratu behar da

4

LATINA II

4

GIZA ZIENTZIEI APLIKATURIKO       

MATEMATIKA II

 

Hauetatik bi aukeratu behar dira

4

GEOGRAFIA

4

ARTEAREN HISTORIA

4

ENPRESAREN EKONOMIA

4

FILOSOFIAREN HISTORIA

AUKERAKO IRAKASGAIAK

 

Bi aukeratu behar dira

4

IRUDIA ETA SOINUA

4

ATZERRIKO BIGARREN HIZKUNTZA II    FRANTSESA

4

INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIAK II

4

PSIKOLOGIA

4

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA OINARRIAK

4

ENPRESAREN EKONOMIA

4

EDOZEIN MODALITATEKO BESTE IKASGAI BAT