1er CURSO

ASIGNATURAS COMUNES
3 LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
3 EUSKARA Y LITERATURA
3 LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS
3 FILOSOFÍA
2 EDUCACIÓN FÍSICA
ASIGNATURAS DE MODALIDAD
4 MATEMÁTICAS I
  Hay que elegir dos de las siguientes
4 BIOLOGIA, GEOLOGIA Y CIENCIAS MEDIO-AMBIENTALES
4 DIBUJO TÉCNICO I
4 FÍSICA Y QUÍMICA
4 TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I
ASIGNATURAS OPTATIVAS
  Hay que elegir dos de las siguientes - una asignatura de 4 horas y otra de 3 horas
3/4 FRANCÉS I
3/4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I
3/4 ANATOMÍA APLICADA
3/4 PINTURA
3/4

ELECTRÓNICA

3/4 TÉCNICAS DE LABORATORIO
3/4 COMUNICACIÓN ORAL EN LENGUA EXTRANJERA
  Hay que elegir una de las siguientes
1 RELIGIÓN
1 PROYECTO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD

2. MAILA

IRAKASGAI KOMUNAK

3

GAZTELANIA ETA LITERATURA II

3

EUSKARA ETA LITERATURA II

3

ATZERRIKO HIZKUNTZA II - INGELESA

4

ESPAINIAREN HISTORIA

MODALITATEKO IRAKASGAIAK

4 MATEMATIKA II
 

Hauetatik bi aukeratu behar dira

4

BIOLOGIA

4

MARRAZKETA TEKNIKOA II

4

FISIKA

4

GEOLOGIA

4

KIMIKA

AUKERAKO IRAKASGAIAK

 

Bi aukeratu behar dira

4

LURRAREN ETA INGURUMENAREN ZIENTZIAK

4

TEKNOLOGIA INDUSTRIALA II

4

IRUDIA ETA SOINUA

4

ATZERRIKO BIGARREN HIZKUNTZA II    FRANTSESA

4

INFORMAZIOAREN ETA TEKNOLOGIAREN KOMUNIKAZIOAK II

4

PSIKOLOGIA

4

ADMINISTRAZIO  ETA KUDEAKETA OINARRIAK

4

ENPRESAREN EKONOMIA

4

EDOZEIN MODALITATEKO BESTE IKASGAI BAT